Oppilashuolto

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain.

Laaja terveystarkastus tehdään 1- ja 5-luokalla ja tarkastuksen tekemiseen osallistuu terveydenhoitajan lisäksi myös lääkäri.

Muina vuosina oppilaalle tehdään määräaikainen terveystarkastus, jossa terveydenhoitaja tarkastaa rutiininomaisesti lapsen kasvun, ryhdin ja näön.

Terveydenhoitaja paikalla kerran viikossa, yleensä keskiviikkoisin.

Terveydenhoitaja Reija Peltomäki
reija.peltomaki@alajarvi

Kouluterveydenhoitajan tavoittaa myös wilman kautta.Koulupsykologi
Koulukuraattori


Koulukuraattoritoiminta Järvi-Pohjanmaalla


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa huolissa. Koulun sosiaalityö perustuu lastensuojelulakiin, joka määrittelee kuntien velvollisuudeksi järjestää koulukuraattoripalvelut, jotta oppilaat saisivat riittävästi tukea ja ohjausta erilaisissa pulmatilanteissa. Koulukuraattorityön yhtenä tehtävänä on myös edistää kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämistä.


Koulukuraattori edustaa koulussa sosiaalityön asiantuntemusta. Yksilötasolla kuraattorin työ on tuen ja ohjauksen tarjoamista oppilaille sekä koulunkäyntiin että sosiaaliseen ja psyykkiseen kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa. Lisäksi koulukuraattori voi auttaa perhetilanteiden selvittelyssä ja on mukana tukemassa sekä kodin että koulun kasvatustyötä. Yhteisötasolla koulukuraattorin työ on luokka- ja kouluyhteisön vuorovaikutuksen ongelmien ratkaisemista.

Koulukuraattori on "matalan kynnyksen' palvelu, jonka tavoitteena on myös ennaltaehkäistä ongelmia.


Käytännössä koulukuraattori tapaa kouluilla oppilaita ja heidän perheitään, ohjaa oppilaita tarvittaessa muiden palveluiden piiriin (esim. perheneuvolaan), konsultoi koulun henkilökuntaa sosiaalityön näkökulmasta ja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön. Oppilas voi ohjautua koulukuraattorin luokse omasta aloitteestaan, vanhempien toiveesta tai opettajan tai koulun muun aikuisen ohjaamana. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.


Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä esim. seuraavissa tilanteissa:

- kun koulussa tuntuu vaikealta

- kaverisuhteissa on hankaluuksia

- vapaa-ajalla on vaikeuksia

- kotona on hankalaa

- omat jutut painavat mieltä


Koulukuraattorin työ painottuu peruskouluikäisiin.

Kouluilla työskentelee myös sosiaaliohjaaja, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä ja joka myös tapaa koululla oppilaita ja heidän perheitään. Työn tavoitteena on varhainen puuttuminen erityisesti päihdeasioissa.


Lehtimäen koulukuraattorin tavoitat joka toinen viikko tiistaiaamupäivisin


Sirpa Pollari, puh. 040 829 3964

sirpa.pollari@alajarvi.fi