Oppilashuolto

Terveydenhoitaja

SYKSYINEN TERVEHDYS KOULUTERVEYDENHUOLLOSTA!

Tulevana lukuvuonna terveydenhoitaja paikalla Taimelan koululla pääsääntöisesti tiistaisin noin kolme kertaa kuukaudessa.

Lapset ovat oikeutettuja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja jokaiselle oppilaalle tehdään vuosittainen terveystarkastus. 1- ja 5- luokalla tehdään ns. laaja terveystarkastus, jonka tekemiseen osallistuu sekä lääkäri ja terveydenhoitaja. Muilla vuosiluokilla (2, 3, 4 ja 6) tarkastus on hieman suppeampi.

Terveystarkastukset aloitetaan elokuun lopussa 3- ja 5-luokan oppilaista.Olkaa rohkeasti yhteydessä mikäli, mikäli lapsenne terveydentilassa on jotakin erityistä huomioitavaa.

Tärkeitä asioita muistettavaksi koulujen alkaessa:

  • Koululaisella tulee olla terveydenhuollosta kirjoitettu todistus, mikäli tarvitsee erityisruokavalion ruokailussa. Todistuksen voi kirjoittaa lasta hoitava lääkäri tai esim. kouluterveydenhoitaja/lääkäri. Huoltajalla on vastuu päivittää erityisruokavaliota koskevat tiedot ajan tasalle.

  • Koululaisella pitää olla mukanaan koulussa päivittäin tarvitsemansa henkilökohtaiset lääkkeet, tämä koskee myös särkylääkettä, allergialääkettä ym.vastaavaa. Lääkkeet ovat henkilökohtaisia ja niitä ei saa jaella muille koulussa. Muistutelkaa lastanne asiasta!

  • Vanhemmilla on myös vastuu tiedottaa opettajia tai terveydenhoitajaa mikäli koululaisella on jokin perussairaus tai lääkitys , joka tulee huomioida koulupäivän aikana!

  • Kouluun ei saa tulla flunssaoireisena! Viimeisimmät ohjeet koronaan liittyen löytyy täältä -> Ajankohtaista koronaviruksesta - Alajärven kaupunki (alajarvi.fi)

Mukavaa syksyn aloitusta kaikkiin koteihin ja pysytään terveinä! Koululaisille suositellaan D-vitamiinilisää ympärivuotisesti käytettäväksi, nyt on aika kaivaa taas vitamiinipurkit esille, apteekista saat neuvoja oikeanlaisessa vitamiinin valinnassa!

Kaikissa koululaista koskevissa asioissa saa olla rohkeasti yhteydessä!

Terveisin: Terveydenhoitaja Marleena Kuoppa-aho, p. 040 508 3495

marleena.kuoppa-aho@jarvi-pohjanmaa.fi

Koululaisille suositellaan D-vitamiinilisää ympärivuotisesti käytettäväksi, nyt on aika kaivaa taas vitamiinipurkit esille, apteekista saat neuvoja oikeanlaisessa vitamiinin valinnassa!


Koulupsykologi
Koulukuraattori


Koulukuraattoritoiminta Järvi-Pohjanmaalla


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa huolissa. Koulun sosiaalityö perustuu lastensuojelulakiin, joka määrittelee kuntien velvollisuudeksi järjestää koulukuraattoripalvelut, jotta oppilaat saisivat riittävästi tukea ja ohjausta erilaisissa pulmatilanteissa. Koulukuraattorityön yhtenä tehtävänä on myös edistää kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämistä.


Koulukuraattori edustaa koulussa sosiaalityön asiantuntemusta. Yksilötasolla kuraattorin työ on tuen ja ohjauksen tarjoamista oppilaille sekä koulunkäyntiin että sosiaaliseen ja psyykkiseen kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa. Lisäksi koulukuraattori voi auttaa perhetilanteiden selvittelyssä ja on mukana tukemassa sekä kodin että koulun kasvatustyötä. Yhteisötasolla koulukuraattorin työ on luokka- ja kouluyhteisön vuorovaikutuksen ongelmien ratkaisemista.

Koulukuraattori on "matalan kynnyksen' palvelu, jonka tavoitteena on myös ennaltaehkäistä ongelmia.


Käytännössä koulukuraattori tapaa kouluilla oppilaita ja heidän perheitään, ohjaa oppilaita tarvittaessa muiden palveluiden piiriin (esim. perheneuvolaan), konsultoi koulun henkilökuntaa sosiaalityön näkökulmasta ja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön. Oppilas voi ohjautua koulukuraattorin luokse omasta aloitteestaan, vanhempien toiveesta tai opettajan tai koulun muun aikuisen ohjaamana. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.


Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä esim. seuraavissa tilanteissa:

- kun koulussa tuntuu vaikealta

- kaverisuhteissa on hankaluuksia

- vapaa-ajalla on vaikeuksia

- kotona on hankalaa

- omat jutut painavat mieltä


Koulukuraattorin työ painottuu peruskouluikäisiin.

Kouluilla työskentelee myös sosiaaliohjaaja, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä ja joka myös tapaa koululla oppilaita ja heidän perheitään. Työn tavoitteena on varhainen puuttuminen erityisesti päihdeasioissa.


Lehtimäen koulukuraattorin tavoitat joka toinen viikko tiistaiaamupäivisin


Sirpa Pollari, puh. 040 829 3964

sirpa.pollari@alajarvi.fi